Recerca

m

Grup de recerca

Grup de recerca interdisciplinari en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra

Publicacions

Articles de revista i llibres

Conferències i congressos

Projectes en marxa

Projectes finalitzats

 

 

Tesis dirigides 

Membre tribunals de tesis