Publicacions: conferències i congressos

2023

Gili, S., Larraz, V. & Gisbert, M. (2023). La formació per al desenvolupament de la competència de cultura democràtica en els estudiants d’educació superior. Congrés CIDUI 2023, Lleida, Espanya.

Saz, A. , Fuentes, M. & Larraz, V. (2023) L’aprenentatge servei en la formació inicial de mestres: el cas de la Universitat d’Andorra. XII Congrés CIDUI 2023, Lleida, Espanya.

Saz, A., Fuentes, M. & Larraz, V. (2023). Evaluación del aprendizaje y feedback en el modelo educativo competencial de la Universitat d’Andorra. II Congreso Internacional de Enseñanza Universitaria, CIENU 2023, Zacatecas, Mèxic, 7 al 9 de juny.

Larraz, V., Saz, A. & Fuentes, M. (2023). Identificación de los pasos a seguir ante una transformación educativa: el caso de la Universitat d’Andorra. II Congreso Internacional de Enseñanza Universitaria, CIENU 2023, Zacatecas, Mèxic, 7 al 9 de juny.

2022

Curto-Reverte, A., Larraz-Rada, V., Sabriá-Bernadó, B., & Fortó-Areny, J. (Junio 2022). ¿Qué opinan los grupos de interés de la formación dual universitaria? Estudio de caso sobre la formación dual universitaria en Andorra. XX Congreso Internacional de Investigación Educativa. Santiago de Compostela, España.

Saz, A., Monné, A. & Larraz, V. (2022). La formación de maestros basada en la práctica reflexiva: la experiencia de la Universitat d’Andorra. Primer congreso de docencia universitária. CIENU, Universidad de Querétaro, 20 de maig 2022

2021

Gili, S., Carrera, B., Larraz, V. (2021). L’aprenentatge basat en reptes al bàtxelor en ciències de l’educació – Universitat d’Andorra. Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia, FIET 2021.

2020

Carrera, B., Gili, S., Larraz, V., Sabrià, B. , Saz, A. (2020). Modelo competencial de la Universitat d’Andorra: Innovación y Nuevos escenarios docentes. XXIII Congreso Internacional EDUTEC 27-30 Octubre 2020, Málaga.

Larraz, V., Saz, A. & Azzouz, N. (2020 [1]). El Modelo Educativo de la Universidad de Andorra: un modelo basado en competencias. 12mo. Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2020” . La Habana, febrero 2020.

2018

Marti, R., Gisbert, M. & Larraz, V. (2018). Technological learning and educational management ecosystems. Thirteen characteristics for efficient design. In T. Bastiaens, J. Van Braak, M. Brown, L. Cantoni, M. Castro, R. Christensen, G. Davidson-Shivers, K. DePryck, M. Ebner, M. Fominykh, C. Fulford, S. Hatzipanagos, G. Knezek, K. Kreijns, G. Marks, E. Sointu, E. Korsgaard Sorensen, J. Viteli, J. Voogt, P. Weber, E. Weippl & O. Zawacki-Richter (Eds.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 424-430). Amsterdam, Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 

Martí, R., Gisbert, M. y Larraz, V. (2018). Ecosistemas tecnológicos de gestión del talento. Siete características estratégicas para un diseño eficiente. V Congrés Internacional EDO “Lideratge i gestió del talent a les organitzacions”.Barcelona, 9-11 maig 2018.

 

2017

Gisbert, M., Larraz, V., Carrera, X., Esteve, V., Coiduras, J. i Lázaro, J.L. (2017). Collaborative strategy to develop teacher digital competence in 3D simulated environment. 42nd Annual ATEE Conference 2017 Conference 2017 in Dubrovnik, Croatia. Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

Saz, A., Larraz, V. & Gisbert, M. (2017). Improving the quality of Initial Teacher Training through the implementation of a dual system: the case of the University of Andorra. 42nd Annual ATEE Conference 2017 Conference 2017 in Dubrovnik, Croatia. Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

Prieto, H., Saz, A, & Larraz, V. (2017). Evaluación de la calidad de un Recurso Educativo Abierto (REA): l’armari de les Set Claus. Congrés CIMIE Investigación e innovación responsable. (in press). Bilbao, juny 2017.

Porté, C., Saz, A, & Larraz, V. (2017). L’armari de les Set Claus: millora de la competència digital dels estudiants universitaris mitjançant la creació del seu entorn personal d’aprenentatgeFIET  2017. Fòrum internacional d’educació i tecnologia. Bellaterra, juny 2017.

 

2016

Esqué, S., Gisbert, M., Lleixà, M. i Larraz, V. (2016). Els valors i les actituds dels estudiants d’infermeria. Carpeta d’aprenentatge durant les estades formatives clíniques. Estudi de cas.  IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (IX CIDUI), Barcelona 5, 6 i 7 de juliol de 2016.

 

2015

Esqué, S. i Larraz, V. The use of ePortfolios in Nursing Students: a Case Study from the University of Andorra.  

2014

Esqué, S., Gisbert, M. i Larraz, V. (2014). Aprenentatge col·laboratiu mitjançant l’entorn virtual. Experiència a les estades formatives dels estudis d’infermeria i ciències de l’educació de la Universitat d’AndorraRevista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 2.

Saz, A., Engel, A. & Larraz, V. (2014). El aprendizaje personalizado en la educación superiorRevista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 2.

Yáñez, C.& Larraz, V. (2014). L’educació en patrimoni cultural com a estratègia de futur de les societats. La creativitat com a motor per al disseny d’entorns d’aprenentatge del segle XXI.  Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 2.

 

2013

Larraz, V., Gisbert, M. Espuny, C. i Yáñez, C. (2013). Modelo para el desarrollo y la acreditación de la competencia digital en la universidad.   XVI Congreso Internacional EDUTEC 2013. Educación y Tecnología: Una oportunidad para impulsar el desarrollo. Costa Rica, 6-7 novembre 2013.

2012

Larraz, V., Espuny, C., Gisbert, M., Saz A. (2012) Las herramientas para la evaluación de la competencia digital. Análisis y componentes.  EDUTEC. Gran Canaria, 2012.

Larraz, V. (2012) La competencia digital del estudiante universitario. Participació al Simposi coordinat per la Dra. Mercè Gisbert Cervera, amb el títol: Diseño y evaluación de la competencia digital del estudiante universitario. EDUTEC. Gran Canaria, 2012.

Larraz, V.i Yáñez. C. (2012). Com s’ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inicial dels mestres.  II Jornada a la Seu d’Urgell i Andorra. L’escola de l’era digital. La Seu d’Urgell – Andorra. 2012.

Larraz, V., Espuny, C., Gisbert, M. (2012).  La percepció de la competència digital per part dels estudiants presencials de la Universitat d’Andorra.  III Congreso Europeo de Tecnologias de la Información. Barcelona, 2012.

Larraz-Rada, V., Sánchez i Valero, J.A:, Casalprim-Ramonet, M., Saz-Peñamaría, A. (2012). Análisis del uso didáctico del entorno virtual de aprendizaje de la Universitat d’Andorra. Propuestas de mejora.  XIV Simposio Internacional de Informática Educativa. Andorra, 29-31 d’octubre de 2012.

2011

Esteve, F., Larraz, V., Espuny, C., Gisbert, M. (2011). L’avaluació de la competència digital a través d’entorns de simulació 3D.  Seminari internacional Simul@. Tortosa, 2011.

Larraz, V., Espuny, C. y Gisbert, M. (2011). La presencia de la competencia digital en la Universidad.  XII Encuentro Internacional Virtuals Educa. Mèxic, 2011.

Larraz, V., Espuny, C. y Gisbert, M. (2011). Los componentes de la competencia digital. Congrés  Estrategias de alfabetización mediática: Reflexiones sobre comunicación y educación. Gabinete Comunicación y Educación y UAB. Barcelona, 2011.

2010

Saz, A., Casalprim, M., Larraz, V., Yáñez, C.,  Sabrià, B. i Nicolau, M. (2010). El Web Social i la teoria de les intel·ligències múltiples, una bona estratègia per a la docència universitària. CIDUI. Barcelona, 2010.

Sabrià i Bernadó, B., Yánez i Aldecoa, C., Saz i Peñamaria, A., Casalprim i Ramonet, M., Larraz i Rada, V. i Nicolau i Vila, M. (2010).  Las nuevas propuestas en e-learning, una oportunidad en la formación continua del profesorado de la Universitat d’Andorra. Enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento EDUTEC. Bilbao, 2010.

Larraz, V., Espuny, C. y Gisbert M. (2010). Análisis del concepto de alfabetización informacional como elemento de la competencia digital.  Enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento EDUTEC. Bilbao, 2010.

Larraz, V., Espuny, C. y  Gisbert M. (2010). Evaluación diagnóstica del nivel de alfabetización informacional en la Universitat d’Andorra. Alfabetización mediática y culturas digitales, ATEI. Sevilla, 2010.

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, N., Sabrià, B., Saz, A. Yáñez, C. (2010). Análisis de la situación de partida para la transformación del entorno educativo y familiar mediante la alfabetización digital. Prueba piloto en una escuela del sistema educativo andorrano.  Alfabetización mediática y culturas digitales, ATEI. Sevilla, 2010.

 

2008

Sabrià, B., Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M. i Saz, A. (2008). Impacte de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en les metodologies d’aprenentatge: el cas de la Universitat d’Andorra.  3r EICC. Tecnologia, territori i societat Palma de Mallorca, 2008.

Saz, A., Sabrià, B., Casalprim, M., Larraz, V.i Nicolau, M. (2008). Anàlisis de caso: docencia universitaria desde una perspectiva interdisciplinar.  ICDE. Santo Domingo, 2008.

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M., Sabrià, B. i Saz, A. (2008). Syllabus flexibility and Adaptation to the new European Higher Education Area through the Inclusion of e-Learning.  ECEL. Xipre, 2008.

Sabrià, B., Casalprim, M., Larraz, V.i Saz, A. (2008). De la formación contínua presencial a la formación reglada virtual. XVI JUTE, 2008.

 

2007

Casalprim, M., Larraz, V. i Sabrià, B. (2007). Asignaturas de derecho andorrano: experiencia interuniversitaria de e-learning en entornos universitarios presenciales. Conferencia Internacional de Educación a Distancia. Mèxic, 2007.

Larraz, V., Casalprim, M. i Sabrià, B. (2007). Formación para desarrollar el nuevo rol del docente en el campus virtual. Conferencia Internacional de Educación a Distancia. Mèxic,  2007.

Sabrià, B., Casalprim, M. i Larraz, V. (2007). Introducción de las TIC en la metodología de aprendizaje de los programas en formación de la Universitat d’Andorra. XV Jornadas universitarias de tecnología educativa. Sant Sebastià, 2007.

 

2006

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M. i Sabrià, B. (2006). Curs d’accés a la Universitat d’Andorra per a més grans de 25 anys: cas pràctic de blended-learning. EDUTEC, 2006.

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M. i Sabrià, B. (2006). Assignatures de dret andorrà: experiència interuniversitària d’e-learning en entorns universitaris presencials.  EDUTEC, 2006.